o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka.
Data publikacji:
z 25 listopada 2019 r.o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka
Data publikacji: