Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka.
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenieplik w formacie .PDF (252 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
08 sierpienia 2022
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 480 i 484 w m. Hawłowice
09:45:36
22 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, obręb ewidencyjny 180401_1.0005 Jarosław obręb 5, działka nr 107/2
09:10:51
20 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Jarosław obręb 5, dz. nr 2160/2 i 2160/4 oraz dz. 856 i 1062 - Rozbórz Długi
08:36:55
18 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
10:38:24
14 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.7.2021 Starosty Jarosławskiego w sprawie wydłużenia terminu okazania projektu scalenia gruntów do dnia 31 sierpnia 2022r.
08:58:41
08 lipca 2022
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.3.2021 z 8 licpa 2022 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Jankowice
13:11:36
01 lipca 2022
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
12:20:01
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1
12:14:26
23 czerwca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2022 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
08:00:00
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
07:38:17
15 czerwca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1.0005 Jarosław obręb 5, działki nr 2160/2 i 2160/4
15:27:15
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
09:10:29
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o terminie okazania projektu scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
09:08:42
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
09:06:48
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wsi Boratyn
09:01:19
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.2.2021 z 15 czerwca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie wssi Boratyn
08:59:07
23 maja 2022
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
12:44:18
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
12:42:12
Więcej w tej kategorii: