Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.. Pełna nazwa rejestru: Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Kto prowadzi: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Cel prowadzenia: Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Opis zawartości rejestru:nazwa Inwestora z adresem. nazwa i miejsce zamierzenia budowlanego.Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Kto prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

  • nazwa Inwestora z adresem.
  • nazwa i miejsce zamierzenia budowlanego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania