Rejestr zgłoszeń budowy o której mowa z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

 • Wydrukuj
 • Email
 • Rejestr zgłoszeń budowy o której mowa z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane. Pełna nazwa rejestru: Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane Rejestr prowadzi: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Cel prowadzenia rejestru: Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Opis zawartości rejestru:Nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej; Numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia; Datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia; Imię i nazwisko albo nazwę inwestora; Adres zamieszkania lub siedziby inwestora; (wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane) Informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego; Imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia; Informacje o:a) wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie: daty wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków,b) wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania,c) przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością,d) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania; Datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej; Informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:a) numer lub numery ewidencyjne decyzji,b) data wydania decyzji,c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a; Informację o niewniesieniu sprzeciwu; Inne uwagi.(wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane)Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej - przejdź do rejestru Podstawa prawna: art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

Rejestr prowadzi:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 

Cel prowadzenia rejestru:

Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Opis zawartości rejestru:

 1. Nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. Numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia;
 3. Datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia;
 4. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora;
 5. Adres zamieszkania lub siedziby inwestora; (wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane)
 6. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego;
 7. Imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;
 8. Informacje o:
  a) wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie: daty wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków,
  b) wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania,
  c) przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością,
  d) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 9. Datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
 10. Informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:
  a) numer lub numery ewidencyjne decyzji,
  b) data wydania decyzji,
  c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a;
 11. Informację o niewniesieniu sprzeciwu;
 12. Inne uwagi.(wyłączone z publikacji na podstawie art 82b, ust 7 ustawy Prawo budowlane)

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej - przejdź do rejestru

Podstawa prawna:

art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019.1186 t.j ze zmianami)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania