Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.. Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 r.

Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. A. Trojnar
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania