Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.. Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 r.

Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Artur Trojnar
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
04 lipca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.
14:58:13
17 czerwca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.
13:49:21