Schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców

 • Wydrukuj
 • Email
 • Schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców. SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (podstawa: ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej upoważnienia do kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy ustawy Prawo przedsiębiorców Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli Sporządzenie protokołu kontroli Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej dokumentów z kontroli Postępowanie pokontrolne (wystąpienia pokontrolne, zarządzenia pokontrolne, wnioski o ukaranie, postępowania administracyjne, zawiadomienia, informacje)

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 
(podstawa: ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)

 1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
 2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
 3. Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej upoważnienia do kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy ustawy Prawo przedsiębiorców
 4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli
 5. Sporządzenie protokołu kontroli
 6. Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej dokumentów z kontroli
 7. Postępowanie pokontrolne (wystąpienia pokontrolne, zarządzenia pokontrolne, wnioski o ukaranie, postępowania administracyjne, zawiadomienia, informacje)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: K.Mil-Węgrzynowska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania