Kontrola instytucjonalna

 • Wydrukuj
 • Email
 • Kontrola instytucjonalna. Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz innych podmiotach, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają kontroli przez pracowników Starostwa. Kontrola ta  przeprowadzana jest przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, których obowiązek wykonywania kontroli został określony w zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania tego rodzaju kontroli zostali upoważnieni  na piśmie przez Starostę. Celem kontroli instytucjonalnej jest  badanie:zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności i efektywności działania, w tym prawidłowości i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji, organizacji pracy, gospodarności, rzetelności oraz celowości działania, sposobu zapewnienia ochrony zasobów podmiotu, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, procedur zarządzania ryzykiem.

Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz innych podmiotach, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają kontroli przez pracowników Starostwa.

Kontrola ta  przeprowadzana jest przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, których obowiązek wykonywania kontroli został określony w zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania tego rodzaju kontroli zostali upoważnieni  na piśmie przez Starostę.


Celem kontroli instytucjonalnej jest  badanie:

 1. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych,
 3. skuteczności i efektywności działania, w tym prawidłowości i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji,
 4. organizacji pracy, gospodarności, rzetelności oraz celowości działania,
 5. sposobu zapewnienia ochrony zasobów podmiotu,
 6. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 7. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 8. procedur zarządzania ryzykiem.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Aneta Opalińska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania