Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego. Sprawa dotyczy: Osób fizycznych i prawnych będących użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz 344 z późn. zm.) – dział VIa - „Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystegWymagane dokumenty:Wniosek – roszczenie o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przepisów działu VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy publicznej, spełniające wymagania udzielenia pomocy de minimis, określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis Termin złożenia roszczenia - 12 miesięcy od dnia 31.08.2023 r.Formularze do pobrania:Wniosek – roszczenie o sprzedaż nieruchomości gruntowej, w trybie przepisów działu VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej osobie fizycznej - zgodnie z art. 198k ust. 1 ugnOpłaty: Cena nieruchomości określona zgodnie z art. 198h ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży; w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.Wniosek nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm). Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław - Biuro Podawcze (parter, pok. 1), pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana w trybie cywilnoprawnym - poprzez zawarcie aktu notarialnego. Termin załatwienia sprawy około 6 m-cy. Terminy wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Tryb odwoławczy: BRAK Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami: Główny Specjalista Agnieszka Motyka I piętro, pok.112 tel. 16-624 62 74 e_mail: a.motyka@powiat.jaroslaw.pl Starszy inspektor Magdalena Markowska I piętro, pok.111 tel. 16-624 62 70 e_mail:m.markowska@powiat.jaroslaw.pl wersja 1/2023

Sprawa dotyczy:

 Osób fizycznych i prawnych będących użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz 344 z późn. zm.) – dział VIa - „Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczysteg

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek – roszczenie o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przepisów działu VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy publicznej, spełniające wymagania udzielenia pomocy de minimis, określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis
 • Termin złożenia roszczenia - 12 miesięcy od dnia 31.08.2023 r.

Formularze do pobrania:

 • Wniosek – roszczenie o sprzedaż nieruchomości gruntowej, w trybie przepisów działu VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej osobie fizycznej - zgodnie z art. 198k ust. 1 ugn

Opłaty:

Cena nieruchomości określona zgodnie z art. 198h ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 1. w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 2. w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm).

 Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław - Biuro Podawcze (parter, pok. 1), pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana w trybie cywilnoprawnym - poprzez zawarcie aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy około 6 m-cy.
Terminy wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy:

BRAK

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Główny Specjalista Agnieszka Motyka I piętro, pok.112 tel. 16-624 62 74
e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starszy inspektor Magdalena Markowska I piętro, pok.111 tel. 16-624 62 70
e_mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wersja 1/2023

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. M.Markowska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła
12 października 2023
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
11:23:18
22 wrzesienia 2023
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:34:20
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:24:02
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:21:18
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:19:35
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Karta usługi GN-03 Roszczenie o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
08:16:46