Karta usługi GN-21 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi GN-21 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Sprawa dotyczy: Osób będących użytkownikami wieczystymi gruntów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.139 t.j.. ze zmianami). Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.Bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Opłaty: Brak opłaty skarbowej. Miejsce złożenia dokumentów: Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. Termin załatwienia: Informacja o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia - art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. . Kontakt merytoryczny: Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pok.111 tel. 16/6246270,I piętro, pok.125 tel. 16/6246274

Sprawa dotyczy:

Osób będących użytkownikami wieczystymi gruntów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.139 t.j.. ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.
Bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym - parter, pok. 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Termin załatwienia:

Informacja o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia - art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. .

Kontakt merytoryczny:

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pok.111 tel. 16/6246270,I piętro, pok.125 tel. 16/6246274

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Wydz. GN
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: przyg. M Markowska
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania