Karta usługi GN-04 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi GN-04 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, operat szacunkowy oryginał określający wartość nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego do celu aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomościOpłaty: brak opłaty skarbowej Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, Biuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia: 30 dni od dnia złożenia wniosku. Tryb odwoławczy: Jeżeli organ odmówił aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel (16) 6246270, (16) 6246279 Uwagi dodatkowe: Skierowanie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia, właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.Wypowiedzenie zostanie przesłane do wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby załatwiające sprawę proszone są o podanie na wniosku kontaktowego numeru telefonu. wersja 1/2020

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • operat szacunkowy oryginał określający wartość nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego do celu aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości

Opłaty:

brak opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu, Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli organ odmówił aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel (16) 6246270, (16) 6246279

Uwagi dodatkowe:

Skierowanie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia, właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
Wypowiedzenie zostanie przesłane do wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby załatwiające sprawę proszone są o podanie na wniosku kontaktowego numeru telefonu.

wersja 1/2020

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania