Karta usługi GN-02 Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi GN-02 Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:Wniosek o aktualizację stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, Dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.Opłaty: Brak opłaty skarbowej. Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu., Biuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia: Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach bardziej skomplikowanych do 2 miesięcy. Tryb odwoławczy: Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja stawki jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel. (16)6246270, (16)6246279 Uwagi dodatkowe: Złożenie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia, właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość stawki procentowej zaoferowanej w wypowiedzeniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o aktualizację stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • Dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu., Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia:

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach bardziej skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja stawki jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 111 tel. (16)6246270, (16)6246279

Uwagi dodatkowe:

Złożenie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia, właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość stawki procentowej zaoferowanej w wypowiedzeniu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania