Karta usługi ESP-O-03 Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi ESP-O-03 Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego. Podstawa prawna:art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.Sprawa dotyczy: Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, zapewnia dziecku formę kształcenia uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, (druk do pobrania w załączniku). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Opłaty: Nie podlega opłacie Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JarosławBiuro Podawcze parter, pok. 1 Termin i sposób załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261. Uwagi: Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranej szkole (czy placówka posiada wolne miejsca).Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Podstawa prawna:

  • art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
  • § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Sprawa dotyczy:

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, zapewnia dziecku formę kształcenia uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, (druk do pobrania w załączniku).
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
             

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Biuro Podawcze parter, pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, I piętro pok. 120, tel. 16 6246261.  

Uwagi:

Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranej szkole (czy placówka posiada wolne miejsca).
Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania