Uchwały Zarządu-2023

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jarosławskiego, położonej przy ul. Poniatowskiego 6 w Jarosławiu, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu do realizacji umowy Nr 247_OPW/J/ 3300026717/993 zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie o udzielenie dotacji celowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert „Realizacja zadań publicznych w przedmiocie powierzenia organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na terenie Powiatu Jarosławskiego” oraz przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Data publikacji:

z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku, zawarcia i wykonania umowy finansowej dotyczącej projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pn. „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystywanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy”.

Data publikacji:

z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku, zawarcia i wykonania umowy finansowej dotyczącej projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pn. „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk”.

Data publikacji:

z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania wspomaganego w 2024r. oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Data publikacji: