Uchwały Zarządu-2022

z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oferty na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w 2023r.

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy na 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w latach 2017- 2022 z zakresu edukacji, oświaty, wychowania i obronności pod nazwą „Edukacja wojskowa”.

Data publikacji:

z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu edukacji, oświaty, wychowania i obronności pod nazwą „Edukacja wojskowa”

Data publikacji:

z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy na 2022 rok

Data publikacji:

z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Data publikacji: