Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty RPP (3)

Starosta Jarosławski serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Przetworów Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego „Z Babcinej Spiżarni”

Konkurs "Z Babcinej spiżarni" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji społecznej kobiet z terenu powiatu jarosławskiego. Jednym z jego głównych celów jest prezentacja kuchni regionalnej i dziedzictwa kulinarnego Ziemi Jarosławskiej. Komisja konkursowa będzie oceniać przetwory tradycyjne w 3 kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso lub ryby.

Tegoroczna 12 edycja odbędzie się 18 listopada 2023 r. w Szówsku.

Organizatorem konkursu "Z babcinej spiżarni" jest Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przy współpracy z Wójtem Gminy Wiązownica Krzysztofem Strentem, Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie „Z Babcinej Spiżarni” następuje poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na stronie www.powiat.jaroslawski.pl w terminie od 6 do 9 listopada 2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego tutaj https://forms.gle/jaR34fzYRpLLQXHz9

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator powiadomi telefonicznie organizacje, które zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Wydarzenie odbywa się jedynie z udziałem przedstawicieli zarejestrowanych KGW i stowarzyszeń.

Data publikacji:

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Sabiny Południak Przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuję, że ruszył nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEP od 9 listopada 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 do godziny 24.00.

Data publikacji:

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych w związku z kwietniową nowelizacją Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j.).

Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary.

Data publikacji: