LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji

 • Wydrukuj
 • Email
 • LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Termin sesji: 30 stycznia 2023 r., godz. 12:00 Miejsce: Sala Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro. Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: Porządek LX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVIII a LIX sesją Rady Powiatu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 (Projekt Nr LX/1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LX/2) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/3) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/4) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr LX/5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.(Projekt Nr LX/6) Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 r.(Projekt Nr LX/7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok. (Projekt Nr LX/8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. (Projekt Nr LX/9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”  (Projekt Nr LX/10) Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok. Przyjęcie sprawozdania Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim za 2022 r. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 r. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady za 2022 r. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok. Interpelacje Radnych. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych. Zakończenie obrad.
 • Multimedia

Termin sesji:

30 stycznia 2023 r., godz. 12:00

Miejsce:

Sala Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro.

Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

Porządek LX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVIII a LIX sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 (Projekt Nr LX/1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LX/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale. (Projekt Nr LX/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. (Projekt Nr LX/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.(Projekt Nr LX/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 r.(Projekt Nr LX/7)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok. (Projekt Nr LX/8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. (Projekt Nr LX/9)
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”  (Projekt Nr LX/10)
 15. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim za 2022 r.
 17. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 r.
 18. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady za 2022 r.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rok.
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 22. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Plan Pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 rokplik w formacie .PDF (177 Pobrań)
Raport z głosowańplik w formacie .PDF (166 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Elżbieta Trubas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania