Starosty Jarosławskiego z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
dotycząca wprowadzenia w posiadanie uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach bystrowice, tyniowice, więckowice gmina roźwienica w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie…
Data publikacji:
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w części obowiązującej gleboznawczą klasyfikację gruntów: obręb Bystrowice (gmina Roźwienica), Obrębu Tyniowice (gmina Roźwienica), Obrębu Więckowice (gmina Roźwienica)
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 28.08.2012 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania kontroli terenowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych obrębów Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, gmina Roźwienica w związku z planowanym scaleniem gruntów.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 18.11.2014 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 08.01.2014 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Założenia do projektu scalenia gruntów wsi: Bystrowice, Tyniowice, Więckowice - informacja z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku o zwołaniu uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
z dnia 18 lipca 2012 r. uchwalone w drodze uchwały uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice na zebraniu w dniu 10.07.2012 r. zasady szacunku gruntów nie są…
Data publikacji:
o wyłożeniu do publicznego wglądu osób zainteresowanych wyników kontroli terenowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych obrębów Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, gmina Roźwienica w związku z planowanym scaleniem gruntów.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 20 kwietnia 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów Bystrowice, Tyniowice, Więckowice
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 13.09.2012 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 13.09.2012 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 13.09.2012 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 29.05.2013 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2013 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 21 maja 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
w dniu 19.12.2013 r. Starosta Jarosławski wydał decyzję o znaku GK.III.68220.1.19.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica.
Data publikacji: