Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław…
Data publikacji:
Pan Dariusz Standzoń pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 667 100 518
Data publikacji:
Jarosław, dnia 8 lipca 2020 r. GKN.6822.71.2015 INFORMACJA W dniu 03.07.2020 r. Starosta Jarosławski wydał decyzję o znaku GKN.6822.71.2015 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina…
Data publikacji:
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z…
Data publikacji:
o okazaniu projektu scalenia gruntów wsi Jodłówka w terminie: październik 2018 r. - kwiecień 2019 r.
Data publikacji:
Opracowanie projektu scalenia gruntów Planowany termin zakończenia – 31.08.2018 r.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 15 maja 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka.
Data publikacji:
zgoda na dokonany szacunek gruntów
Data publikacji:
zgoda na dokonany szacunek gruntów (zebranie w drugim terminie)
Data publikacji:
W dniu 18.04.2017 r. Starosta Jarosławski wydał postanowienie o znaku GKN.6822.71.2015,
Data publikacji:
położonych w obszarze scalenia wsi Jodłówka.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 7 listopada 2016 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia
Data publikacji:
Postanowieniem z dnia 29.12.2016 r. o znaku GKN.6822.71.2015 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2016 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 17 marca 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka
Data publikacji:
o wydaniu upoważnienia dla geodety-projektanta
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 28 lutego 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka
Data publikacji:
z dnia 17 września w sprawie wszczęcia postępowania scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 18 września 2015 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik
Data publikacji: