Pan Stanisław Grefenheim pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 697 400 139
Data publikacji:
Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
o wyłączeniu organu – Starosty Jarosławskiego od załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzenia postępowania scaleniowego gruntów miasta Pruchnika
Data publikacji:
Starosta Jarosławski zawiadamia uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik, że projekt scalenia gruntów zostanie okazany w terminie: marzec - listopad 2019 r.
Data publikacji:
Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik jest obecnie na etapie opracowania (przez geodetę-projektanta przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze) wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacji. Uczestnikom scalenia po…
Data publikacji:
na dokonany szacunek gruntów
Data publikacji:
zgoda na dokonany szacunek gruntów (zebranie w drugim terminie)
Data publikacji:
zgoda na dokonany szacunek gruntów
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
Data publikacji:
W dniu 18.04.2017 r. Starosta Jarosławski wydał postanowienie o znaku GKN.6822.70.2015,
Data publikacji:
położonych w obszarze scalenia miasta Pruchnik.
Data publikacji:
Postanowieniem z dnia 29.12.2016 r. o znaku GKN.6822.70.2015 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze.
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 3 listopada 2016 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 3 marca 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 17 lutego 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 14 października 2016 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
Data publikacji:
o wydaniu upoważnienia dla geodety-projektanta
Data publikacji:
z dnia 17 września w sprawie wszczęcia postępowania scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 18 września 2015 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
Data publikacji: