Siedziba zespołu realizującego prace scaleniowe w obszarze wsi Rzeplin: Remiza OSP w Rzeplinie – Rzeplin 50.
Data publikacji:
Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Lubelska 4, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
Geodeta-projektant scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin: Pan Waldemar Pańko pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 507 896 079
Data publikacji:
Jarosław, dnia 1 lipca 2021 r. GKN.6822.66.2017 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 30 oraz…
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o wydaniu decyzji o znaku GKN.6822.66.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Rzeplin, gmina Pruchnik.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin. Celem zebrania będzie odczytanie decyzji Starosty Jarosławskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik
Data publikacji:
Jarosław, dnia 24 lipca 2020 r. GKN.6822.66.2017 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020…
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 7.01.2020 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin…
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 4 grudnia 2018 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art.…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski postanowieniem z dnia 21.02.2019 r. o znaku GKN.6822.66.2017 powołał komisje pełniącą funkcje doradcze.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania (II termin) uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
Data publikacji:
z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Rzeplin.
Data publikacji:
o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji:
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin
Data publikacji: