Określenie zasad szacunku gruntów

  • Wydrukuj
  • Email
  • Określenie zasad szacunku gruntów. Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w II terminie w dniu 1 października 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy określili w drodze uchwały zasady szacunku gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska – stosownie do zapisów art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami). Stosownie do zapisów art. 11 ust. 1 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów. Na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustawy uchwała, o której mowa w art. 11 ust. 1, jest podejmowane na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwała zapada większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie. Ponadto informuję, że szczegółowe informacje dotyczące uchwalonych zasad szacunku można uzyskać u geodety projektanta scalenia w siedzibie zespołu scaleniowego znajduje się w budynku Remizy OSP w Węgierce – Węgierka 93, tel. kontaktowy: 693 100 008. Dokumenty powstałe w wyniku opisanej ww. procedury są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II nr 17 w godzinach od 8-15, tel. kontaktowy: 16 624 62 22

Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w II terminie w dniu 1 października 2020 r., obecni na zebraniu uczestnicy określili w drodze uchwały zasady szacunku gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska – stosownie do zapisów art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami).

Stosownie do zapisów art. 11 ust. 1 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów. Na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustawy uchwała, o której mowa w art. 11 ust. 1, jest podejmowane na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwała zapada większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Ponadto informuję, że szczegółowe informacje dotyczące uchwalonych zasad szacunku można uzyskać u geodety projektanta scalenia w siedzibie zespołu scaleniowego znajduje się w budynku Remizy OSP w Węgierce – Węgierka 93, tel. kontaktowy: 693 100 008. Dokumenty powstałe w wyniku opisanej ww. procedury są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II nr 17 w godzinach od 8-15, tel. kontaktowy: 16 624 62 22

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: K.Blajer
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania