Powołanie komisji

  • Wydrukuj
  • Email
  • Powołanie komisji. Postanowieniem z dnia 29.05.2020 r. o znaku GKN.6822.58.2019 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze. Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami) w  skład komisji wchodzą: 1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób -rada uczestników scalenia, 2) przedstawiciel społeczno – zawodowych organizacji rolników, 3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia, 4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem, 5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem. Powołana komisja, jako organ doradczy geodety – projektanta: -  bierze udział przy wykonywaniu szacunku gruntów (art.10 ust.1 ww. ustawy), -  bada zastrzeżenia złożone do szacunku gruntów (art.12 ust. 3 ww. ustawy), -  bierze udział z głosem doradczym przy sporządzaniu projektu scalenia (art.10 ust. 1,  art. 22 ust. 2 ww. ustawy), - opiniuje zastrzeżenia złożone do projektu scalenia, w tym w razie potrzeby dokonuje oględzin (art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Postanowieniem z dnia 29.05.2020 r. o znaku GKN.6822.58.2019 Starosta Jarosławski powołał komisje pełniącą funkcje doradcze. Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami) w  skład komisji wchodzą:

1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób -rada uczestników scalenia,

2) przedstawiciel społeczno – zawodowych organizacji rolników,

3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia,

4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem,

5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.

         Powołana komisja, jako organ doradczy geodety – projektanta:

       -  bierze udział przy wykonywaniu szacunku gruntów (art.10 ust.1 ww. ustawy),

       -  bada zastrzeżenia złożone do szacunku gruntów (art.12 ust. 3 ww. ustawy),

       -  bierze udział z głosem doradczym przy sporządzaniu projektu scalenia (art.10 ust. 1,  art. 22 ust. 2 ww. ustawy),

       - opiniuje zastrzeżenia złożone do projektu scalenia, w tym w razie potrzeby dokonuje oględzin (art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: G.Kondrat
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:

Brak działań do pokazania