Ogłoszenie w sprawie określenia zasad szacunku gruntów

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Jarosław, dnia 15 września 2020 r. GKN.6822.58.2019 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K Iz w o ł u j e   z e b r a n i eu c z e s t n i k ó w   s c a l e n i agruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.[w drugim terminie].Zebranie odbędzie sięw dniu 1 października 2020 r. (czwartek) o godz. 16 00  na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Woli Węgierskiej.C e l   z e b r a n i a :OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uczestnictwo w zebraniu wiąże się z koniecznością przestrzegania obecnie obowiązujących zasad i ograniczeń. W załączeniu informacje w tym zakresie.

Jarosław, dnia 15 września 2020 r.

GKN.6822.58.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I
z w o ł u j e   z e b r a n i e
u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a
gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.
[w drugim terminie].
Zebranie odbędzie się
w dniu 1 października 2020 r. (czwartek) o godz. 16 00 
na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Woli Węgierskiej.
C e l   z e b r a n i a :
OKREŚLENIE ZASAD SZACUNKU GRUNTÓW

Określenie zasad szacunku gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.
Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uczestnictwo w zebraniu wiąże się z koniecznością przestrzegania obecnie obowiązujących zasad i ograniczeń.

W załączeniu informacje w tym zakresie.

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: G.Kondrat
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania