Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Jarosławskiego.. Pełna nazwa rejestru: Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Kto prowadzi: Referat Obsługi Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Cel prowadzenia: Spełnienie obowiązków ustawowych. Opis zawartości rejestru: Uchwały Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - zał. nr 3 jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i Starostw Powiatowych.

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

Kto prowadzi:

Referat Obsługi Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych.

Opis zawartości rejestru:

Uchwały Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - zał. nr 3 jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i Starostw Powiatowych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Elżbieta Trubas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania