Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osobach, które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na bad. lek.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osobach, które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na bad. lek.. Pełna nazwa: Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osobach, które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na badania lekarskie. Kto prowadzi: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Cel prowadzenia: Wymóg ustawowy. Opis zawartości rejestru:Data złożenia wniosku Data wydania uprawnień Nazwisko i imię osoby fizycznej Miejsce zamieszkania Dane na temat stanu zdrowia Dane na temat orzeczonych środków karnych Numer uprawnieńSposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: Dane z ewidencji podlegają ochronie w trybie ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2020.110 t.j. ze zmianami).

Pełna nazwa:

Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osobach, które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na badania lekarskie.

Kto prowadzi:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Cel prowadzenia:

Wymóg ustawowy.

Opis zawartości rejestru:

  • Data złożenia wniosku
  • Data wydania uprawnień
  • Nazwisko i imię osoby fizycznej
  • Miejsce zamieszkania
  • Dane na temat stanu zdrowia
  • Dane na temat orzeczonych środków karnych
  • Numer uprawnień

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

Dane z ewidencji podlegają ochronie w trybie ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2020.110 t.j. ze zmianami).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Wacław Szkoła
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania