Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego. Pełna nazwa rejestru: Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego. Kto prowadzi: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Cel prowadzenia: Spełnienie obowiązków ustawowych. Opis zawartości rejestru:oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnie nieruchomości; wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa lub Powiat praw do nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej; przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa; wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa; informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: na wniosek. Podstawa prawna: Art. 23 ust.1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.ze zmianami).

Pełna nazwa rejestru:

Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jarosławskiego.

Kto prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Cel prowadzenia:

Spełnienie obowiązków ustawowych.

Opis zawartości rejestru:

  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
  • powierzchnie nieruchomości;
  • wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa lub Powiat praw do nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej;
  • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  • wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
  • informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości;
  • informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: 

na wniosek.

Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j.ze zmianami).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
dodanie etykiety

Brak działań do pokazania