dozór i fizyczną ochronę obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2019 / 2020 r. -…
Data publikacji:
dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2019/2020 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych…
Data publikacji: