Przedmiot przetargu: opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018 – PSIP Zadanie 56
Data publikacji:
wykonywanie w 2020 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych -…
Data publikacji:
dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2020/2021 r.
Data publikacji:
świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz statków…
Data publikacji:
przebudowę istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego, w zakresie dachu budynku.
Data publikacji:
usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym podległych jednostek na lata 2020-2021.
Data publikacji:
opracowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej w zakresie trzech obiektów budowlanych.
Data publikacji:
przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu, ul. Reymonta 1.
Data publikacji:
przebudowę kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.
Data publikacji:
cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie jarosławskim 2017 –PSIP Zadanie 58.
Data publikacji:
opracowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej w zakresie trzech obiektów budowlanych.
Data publikacji:
opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP Zadanie 57
Data publikacji: