Nazwa zamówienia: „Odbudowa zniszczonego słupa bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, nr rejestru zabytków A-1221, na działce nr 30/1” -- zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17” -- zamówienie o wartości…
Data publikacji:
Nazwa zamówienia: „Systematyczna ewaluacja działań pilotażowych wprowadzanych w ramach projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert:…
Data publikacji:
odbudowę zniszczonego słupa bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, nr rejestru zabytków A-1221, na działce nr 30/1   Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 17. 08.…
Data publikacji:
przebudowę konstrukcji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17. Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 20. 08. 2020 r.
Data publikacji:
wybór członków zespołu prawnego projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 07. 08. 2020 r.
Data publikacji:
wybór członków zespołu ekspertów projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy
Data publikacji:
wybór członków Rady Programowej projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: wykonanie usługi projektowej polegającej na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej oddzielnie dla trzech obiektów budowlanych - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art.…
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: dozór i fizyczną ochronę obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020 / 2021…
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP zadanie 57, część nr 5 jednostka ewid.: gmina Jarosław, obręb: Wólka Pełkińska
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2020/2021 r. - postępowanie w trybie art. 138o ustawy Pzp. o wartości…
Data publikacji: