wybór członków zespołu ekspertów projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy
Data publikacji:
wybór członków Rady Programowej projektu Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: wykonanie usługi projektowej polegającej na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej oddzielnie dla trzech obiektów budowlanych - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art.…
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: dozór i fizyczną ochronę obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020 / 2021…
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP zadanie 57, część nr 5 jednostka ewid.: gmina Jarosław, obręb: Wólka Pełkińska
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2020/2021 r. - postępowanie w trybie art. 138o ustawy Pzp. o wartości…
Data publikacji:
Przedmiot przetargu: opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018 – PSIP Zadanie 56
Data publikacji:
wykonywanie w 2020 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych -…
Data publikacji:
dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2020/2021 r.
Data publikacji:
świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz statków…
Data publikacji:
przebudowę istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego, w zakresie dachu budynku.
Data publikacji:
usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym podległych jednostek na lata 2020-2021.
Data publikacji: