Obwieszczenie GN.683.65.2022 z dnia 22.11.2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.65.2022 z dnia 22.11.2022 r.. Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II /17 w pokoju nr 124 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, osoby które wykażą przysługujące im prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik jako działka nr 3359/1 o pow. 0,0009 ha, powstała z podziału działki nr 3359 o pow. 0,3672 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, która z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku od km 0+002,50 do km 1+399,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”(dalej: zrid) - stała się własnością Gminy Pruchnik - mogą w wyżej zakreślonym terminie zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie - w tym z operatem szacunkowym z dnia 12.09.2022 r., oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów.

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II /17 w pokoju nr 124 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, osoby które wykażą przysługujące im prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik jako działka nr 3359/1 o pow. 0,0009 ha, powstała z podziału działki nr 3359 o pow. 0,3672 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, która z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku od km 0+002,50 do km 1+399,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”(dalej: zrid) - stała się własnością Gminy Pruchnik - mogą w wyżej zakreślonym terminie zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie - w tym z operatem szacunkowym z dnia 12.09.2022 r., oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:

Brak działań do pokazania