Obwieszczenie GN.683.42.2022 z dnia 22.11.2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.42.2022 z dnia 22.11.2022 r.. Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II /17 w pokoju nr 124 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, Spadkobiercy po zmarłym Władysławie Kwolek, legitymujący się tytułem prawnym do udziału w prawie własności nieruchomości położonej w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik jako działka nr 3492/1 o pow. 0,0073 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, powstałej z podziału działki nr 3492 o pow. 0,3166 ha (uwi-docznionej dotychczas w operacie ewidencji gruntów i budynków jako współwłasność Pana Franciszka Buryło oraz Władysława Kwolka), która z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku od km 0+002,50 do km 1+399,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”(dalej: zrid) - stała się własnością Gminy Pruchnik - mogą w wyżej zakreślonym terminie zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie - w tym z operatem szacunkowym z dnia 12.09.2022 r., oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów.

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II /17 w pokoju nr 124 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, Spadkobiercy po zmarłym Władysławie Kwolek, legitymujący się tytułem prawnym do udziału w prawie własności nieruchomości położonej w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik jako działka nr 3492/1 o pow. 0,0073 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, powstałej z podziału działki nr 3492 o pow. 0,3166 ha (uwi-docznionej dotychczas w operacie ewidencji gruntów i budynków jako współwłasność Pana Franciszka Buryło oraz Władysława Kwolka), która z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 16 marca 2022 r. Nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku od km 0+002,50 do km 1+399,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”(dalej: zrid) - stała się własnością Gminy Pruchnik - mogą w wyżej zakreślonym terminie zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie - w tym z operatem szacunkowym z dnia 12.09.2022 r., oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów.

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.683.42.2022plik w formacie .PDF (14 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Grażyna Pajda
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła
23 listopada 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.42.2022 z dnia 22.11.2022 r.
10:40:29
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.42.2022 z dnia 22.11.2022 r.
10:06:28