Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.70.2021 Data zgłoszenia: 14.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.66.2021 Data zgłoszenia: 07.04.2021r. Inwestor: Łukasz Szwajczak  Budowa sieci zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego     w m. Jarosław, Obręb Nr 3,  ul. Społeczna, dz. ewid.…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.69.2021 Data zgłoszenia: 09.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz …
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.68.2021 Data zgłoszenia: 09.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.67.2021 Data zgłoszenia: 09.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.65.2021 Data zgłoszenia: 06.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.64.2021 Data zgłoszenia: 06.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.63.2021 Data zgłoszenia: 06.04.2021r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz …
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.62.2021 Data zgłoszenia: 06.04.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.61.2021 Data zgłoszenia: 04.04.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.60.2021 Data zgłoszenia: 31.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.59.2021 Data zgłoszenia: 30.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.58.2021 Data zgłoszenia: 29.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.57.2021 Data zgłoszenia: 29.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.56.2021 Data zgłoszenia: 29.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.55.2021 Data zgłoszenia: 24.03.2021 r. Inwestor: GMINA JAROSŁAW Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Koniaczów, Gmina Jarosław, dz. nr ewid. gr.231/1, 231/2, 232/4, 232/5, 232/6,…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.54.2021 Data zgłoszenia: 16.03.2021 r. Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia budynku mieszkalnego w m. Laszki, dz. nr ewid. gr. 1740, 1741,…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.53.2021 Data zgłoszenia: 16.03.2021 r. Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz z urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilania odbiorców…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.49.2021 Data zgłoszenia: 10.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z przyłącza…
Data publikacji:
Numer rejestru organu: AB- AAB.6740.3.45.2021 Data zgłoszenia: 12.03.2021 r. Inwestor: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn…
Data publikacji: