Karta usługi GN-07 Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Powiatu Jarosławskiego w drodze przetargu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi GN-07 Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Powiatu Jarosławskiego w drodze przetargu. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),Wymagane dokumenty: Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu. Opłaty: Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu. Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest w trybie cywilnoprawnym. Średni czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do przeprowadzenia przetargu wynosi od 6-12 miesięcy. Tryb odwoławczy: Brak Kontakt merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 125 Uwagi dodatkowe: Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży. Postępowanie prowadzone jest z urzędu. wersja 1/2020

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.

Opłaty:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosławiu

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest w trybie cywilnoprawnym. Średni czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do przeprowadzenia przetargu wynosi od 6-12 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak

Kontakt merytoryczny:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, I piętro - pokój 125

Uwagi dodatkowe:

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży. Postępowanie prowadzone jest z urzędu.

wersja 1/2020

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania