Formularze wniosków do pobrania - AB

 • Wydrukuj
 • Email
 • Formularze wniosków do pobrania - AB. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy/przebudowy z projektem budowlanym Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową Przedłożenie brakujących dokumentów w nawiązaniu do postanowienia Zgłoszenie budowy/przebudowy budynku jednorodzinnego Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) Wniosek - zgłoszenie rozbiórki (pdf, 2021) Wniosek - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (pdf, 2021) WNIOSEK - ZGŁOSZENIE budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych Wniosek o uchylenie/wygaszenie decyzji Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Starosty Jarosławskiego Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych / rozbiórki / zmiany sposobu użytkowania obiektu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu  na budowę (pdf, 2021) Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wniosek o przeniesienie decyzji o na wznowienie robót budowlanych (pdf, 2021) Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (pdf, 2021)
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego
 2. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy/przebudowy z projektem budowlanym
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową
 4. Przedłożenie brakujących dokumentów w nawiązaniu do postanowienia
 5. Zgłoszenie budowy/przebudowy budynku jednorodzinnego
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
 7. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)
 8. Wniosek - zgłoszenie rozbiórki (pdf, 2021)
 9. Wniosek - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (pdf, 2021)
 10. WNIOSEK - ZGŁOSZENIE budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 11. Wniosek o uchylenie/wygaszenie decyzji
 12. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki
 13. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Starosty Jarosławskiego
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych / rozbiórki / zmiany sposobu użytkowania obiektu
 15. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 16. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu  na budowę (pdf, 2021)
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 18. Wniosek o przeniesienie decyzji o na wznowienie robót budowlanych (pdf, 2021)
 19. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (pdf, 2021)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
15 kwietnia 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
12:42:08
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
12:30:55
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
12:21:32
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
12:20:08
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
12:10:46
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
10:44:38
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
10:42:39
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
09:29:50
15 marca 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
16:06:16
11 marca 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
10:48:55
24 lutego 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
09:30:58
23 lutego 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Formularze wniosków do pobrania - AB
11:53:02