Uchwały Zarządu-2019

z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad płatności za ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym jednostek organizacyjnych jemu podległych na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na bezpłatne użyczenie powierzchni budynku na okres do 3 lat
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Jarosławskiego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 5 miasta Jarosławia.
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Data publikacji: