Uchwały Zarządu-2018

z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i wykonania umowy finansowej dotyczącej projektu pt. „Staż zagraniczny inwestycją w przyszłe zatrudnienie” realizowanego w ramach Programu Erasmus+…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jarosławskiego, położonej przy ul. Poniatowskiego 6 w Jarosławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad płatności za ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym jednostek organizacyjnych jemu podległych na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018
Data publikacji:
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „oczyszczanie chodnika położonego na częściach nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów…
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO w Jarosławiu, ul.…
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018
Data publikacji:
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji…
Data publikacji: