Uchwały Zarządu-2017

z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017
Data publikacji:
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku oraz przyznania dotacji…
Data publikacji:
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o zatwierdzenie tymczasowego regulaminu strzelnicy w Pawłosiowie
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie założenia wniosku o zatwierdzenie tymczasowego regulaminu strzelnicy w Pawłosiowie
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, numer identyfikacyjny…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników - uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu do projektu pod nazwą pn.: „CKP kształci zawodowo.…
Data publikacji:
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2018
Data publikacji:
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
Data publikacji: