Uchwały Zarządu-2016

z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia prowadzenie mieszkania chronionego w…
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2017
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia w 2017 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)„…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)„…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.
Data publikacji:
z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016
Data publikacji: