Uchwały Zarządu-2015

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2015 rok
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (II)„…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (II)„…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Rozwój drogą do kariery” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacją projektu pn. „Rozwój drogą do kariery” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia w 2016 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia i wykonania umowy finansowej dotyczącej projektu pt. „KREATYWNY UCZEŃ – MOBILNY PRACOWNIK” realizowanego w ramach Programu Erasmus+.
Data publikacji:
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia potrzeb Powiatu Jarosławskiego w zakresie pieczy zastępczej
Data publikacji:
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad płatności za ubezpieczenie majątku Powiatu Jarosławskiego oraz jednostek organizacyjnych jemu podległych.
Data publikacji:
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2016
Data publikacji: