Uchwały Zarządu-2014

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia potrzeb Powiatu Jarosławskiego w zakresie pieczy zastępczej
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Jarosławskiego w zakresie realizacji umowy Nr ZPI.272.1.8A.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz umowy Nr…
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę klatki schodowej wraz z montażem dźwigu osobowego oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku będącym w trwałym zarządzie…
Data publikacji:
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży skupionej w TS MKS…
Data publikacji: