Uchwały Zarządu-2013

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2013 rok.
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2013 rok.
Data publikacji:
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2013 rok.
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia składników wynagrodzenia Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Data publikacji:
z dnia 30 grudnia 2013 r. W sprawie ustalenia w 2014 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2013 rok.
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2.1…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia III-go przetargu, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Radawa…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Radawie, stanowiącej własność…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wietlinie III, stanowiącej…
Data publikacji:
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II-go przetargu, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, położonej w Wietlinie III, oznaczonej w operacie…
Data publikacji: