Uchwały Zarządu-2012

z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2013 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy…
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy.
Data publikacji:
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na zlecenie wykonania zadania publicznego obejmującego realizację części zadań organizatora rodzinnej pieczy…
Data publikacji:
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane pod nazwą „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku…
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.
Data publikacji:
z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkania chronionego oraz regulaminu pracy komisji…
Data publikacji: