Uchwały Zarządu-2010

z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej dla nauczycieli będących emerytami i rencistami ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski.
Data publikacji:
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.
Data publikacji:
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Sektorowego LLP Leonardo da Vinci, typ akcji Mobilności – Praktyki zawodowe…
Data publikacji: