Naczelnik wydziału, Geodeta Powiatowy: Beata Salzberg-Marszał

pokój nr 24, parter