0 - Organizacja Urzędu

  • Wydrukuj
  • Email
  • 0 - Organizacja Urzędu. Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz zakresy spraw należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Wartości i standardy zachowania jakie obowiązują pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych zostały zawarte w Kodeksie Etycznym Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przyjęcie Regulaminu: uchwała nr 507/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z 13 sierpnia 2021 r.Przyjęcie Kodeksu: Zarządzenia Nr 61 /2011 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lipca 2011 r.

Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz zakresy spraw należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. 
Wartości i standardy zachowania jakie obowiązują pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych zostały zawarte w Kodeksie Etycznym Pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

    Przyjęcie Regulaminu:
  • uchwała nr 507/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z 13 sierpnia 2021 r.
    Przyjęcie Kodeksu:
  • Zarządzenia Nr 61 /2011 Starosty Jarosławskiego z dnia 27 lipca 2011 r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania