Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok". Zarząd Powiatu Jarosławskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jarosławskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.Prosimy o skorzystanie z „Formularza zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na 2024 rok ", który dostępny jest do pobrania poniżej. Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu. Wypełniony formularz można złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17 w godzinach pracy urzędu (pok. nr 1, parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jarosławskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.
Prosimy o skorzystanie z „Formularza zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na 2024 rok ", który dostępny jest do pobrania poniżej.

 Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu.

Wypełniony formularz można złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 17 w godzinach pracy urzędu (pok. nr 1, parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Załączniki do pobrania

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATUplik w formacie .PDF (77 Pobrań)
Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektuplik w formacie .DOC (79 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. M.Pszon
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:

Brak działań do pokazania