Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska Jarosław, dnia 16 stycznia 2020 r. GKN.6822.58.2019 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska. Zebranie odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej. C e l   z e b r a n i a : WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska

Jarosław, dnia 16 stycznia 2020 r.

GKN.6822.58.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

 

z w o ł u j e   z e b r a n i e

 

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

 

gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.

 

Zebranie odbędzie się

 

 w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.00

 

w Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej.

 

C e l   z e b r a n i a :

 

WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji: