Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska Jarosław, dnia 29 października 2019 r. GKN.6822.58.2019 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska. Zebranie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 16.00  w Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej. C e l   z e b r a n i a : Odczytanie postanowienia Starosty Jarosławskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska

Jarosław, dnia 29 października 2019 r.

GKN.6822.58.2019

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

 

z w o ł u j e   z e b r a n i e

 

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

 

gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa)


o godz. 16.00
  w Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej.

 

C e l   z e b r a n i a :

 

Odczytanie postanowienia Starosty Jarosławskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
06 lutego 2024
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:12
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:11
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:11
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
14:38:08
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
14:38:08
Więcej w tej kategorii: