Uchwała Nr 10/31/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Uchwała Nr 10/31/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok.

 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: RIO Rzeszów
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:

Brak działań do pokazania